Oog voor dementie.

Dat is de slogan van Brein inzicht. In mijn trainingen worden deelnemers actief betrokken. Met een frisse kijk, begrijpelijke theorie en pakkende casussen. Altijd veelzijdig en verrassend.
Gewoon samen aan de slag met brein-bewuste opdrachten. Lekker van de praktijk naar de praktijk!

 • Trainingen: Afhankelijk van de keuze van 1 dagdeel ( 3 uur) of meerdere dagdelen 
 • Tarieven: https://breininzicht.com/tarieven/
 • Groepen: Gebaseerd op een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Wil je maatwerk? Grotere groep? Vraag naar de mogelijkheden
 • Doelgroepen: Zoveel mensen, zoveel wensen. Daarom een breed aanbod voor diverse deelnemers.
 • Kijk maar eens mee op deze pagina voor zorgprofessionals / vrijwilligers / studenten / mantelzorgers / andere belangstellenden:

Coronaproof: Wandelen en in gesprek over dementie

 • Unieke training voor professionals
 • Samen wandelen en in gesprek m.b.v. gesprekskaarten
 • Voorzien van 1,5 meter afstand en op jouw locatie
 • Duur van deze training: 2 uur
 • Het brengt verbinding, verdieping en inzicht

Kennismaken met dementie:

 • Training voor professionals
 • Basistraining met als doel de mens met dementie beter te begrijpen
 • 2 aparte dagdelen,  inclusief huiswerkopdracht

Teamwork & dementie

 • Voor teams / professionals die aan de slag willen met herkenbare casuistiek
 • Training van 1 dagdeel, of extra teamcoaching bij 2 dagdelen

Oog voor mantelzorgers

 • Voor professionals die veel te maken hebben met mantelzorgers
 • Kruip in de huid van de mantelzorgers voor meer begrip en betere communicatie
 • Training van 1 dagdeel

Activeren kun je leren!

 • Voor professionals die het beste uit hun clienten en bewoners willen halen met een zinvollle daginvulling
 • Training van 1 of 2 dagdelen

Vrijwilligerswerk & dementie

 • Voor vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met dementie. Een goede basistraining met oog voor hun werkzaamheden
 • Een tweedelige training, inclusief huiswerkopdracht

Regie en rouw bij dementie

 • Gastles of training voor studenten en professionals
 • Over de mensen met dementie, de mantelzorgers en het proces van hen samen
 • Training van 1 dagdeel

Je naaste met dementie

 • Training speciaal voor de mantelzorgers. Want mantelzorgen is geen keuze; het komt op je pad. En dat vraagt om een speciale benadering. Samen maken we dementie begrijpelijker.
 • Training van 1 dagdeel

Positieve herinneringen en dementie

 • Een actieve training waar reminiscentie centraal staat
 • Leerzaam en heel zinvol om in te gaan zetten!
 • Geschikt voor iedere belangstellende/betrokkene.
 • Training bestaat uit 1 dagdeel of 2 dagdelen

Dementie in een notendop

 • Wanneer is het nu dementie en wanneer is het vergeetachtigheid? We gaan in op het herkennen van…
 • Deze basistraining is geschikt voor iedere belangstellende / betrokkene
 • Training bestaat uit 1 dagdeel

Muziek en dementie

 • In deze training leer je hoe je muziek in kan zetten bij dementie d.m.v. verschillende methodieken en mogelijkheden. Ook gaan we in waarom dit zo goed werkt bij mensen met dementie
 • Geschikt voor iedere belangstellende / betrokkene
 • Training bestaat  uit 1 dagdeel

Onbegrepen gedrag en dementie

 • Voor professionals die meer willen weten over gedrag, dementie en stappenplannen
 • Training van 1 of 2 dagdelen