Privacy verklaring Brein inzicht

Opgemaakt op 1 november 2021 te Hummelo

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Brein inzicht en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u klant wordt van Brein inzicht, of om andere reden persoonsgegevens aan Brein inzicht verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens in lijn met deze privacy verklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze privacy verklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie. 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is:

Breininzicht, De Zuylenkamp 18, 6999 CC Hummelo
(geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 70279969).

De onderneming is bereikbaar via

eigenaar: Heidi Nusselder
telefoon: +31 (0)6 10665701
e-mail: heidi@breininzicht.com
website: https://www.breininzicht.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brein inzicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam contactpersoon
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • bankgegevens (rekeningnummer en tenaamstelling)
 • btw-nummer
 • sociale media accounts

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brein inzicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om in contact te kunnen treden
 • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst zoals trainingen, scholingen, lezingen, gastlessen, coaching, projectleiding en leveren van producten uit de webshop
 • het afhandelen van betalingen
 • het uitoefenen van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte

 

Facturatiesystemen

Facturatie m.b.t. trainingen en coaching:

De door Brein inzicht aangemaakte facturen worden 1x per maand online doorgestuurd naar de boekhouder (WV Administratie Zelhem) die daar zelf in een eigen beveiligde omgeving verantwoord de benodigde verwerking doet. Ander mailverkeer loopt via de laptop waarbij alleen Brein inzicht toegang heeft met een persoonlijk wachtwoord. De boekhouder (WV Administratie Zelhem) ontvangt maandelijks een overzicht van de facturen die door Brein inzicht per mail zijn verzonden naar haar cliënten. De persoons- en factuurgegevens worden daar in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Facturatie m.b.t. aankoopproducten uit de webshop:

Via de diensten WooCommerce en Mollie BV wordt de administratie m.b.t. de aankopen uit de webshop bijgehouden. Dit geschiedt in een beveiligde omgeving. Deze facturen worden 1x per maand online doorgestuurd naar de boekhouder (WV Administratie Zelhem) die daar zelf in een eigen beveiligde omgeving verantwoord de benodigde verwerking doet. Ander mailverkeer loopt via de laptop waarbij alleen Brein inzicht toegang heeft met een persoonlijk wachtwoord. De boekhouder (WV Administratie Zelhem) ontvangt maandelijks een overzicht van de facturen die door Brein inzicht per mail zijn verzonden naar haar cliënten. De persoons- en factuurgegevens worden daar in een beveiligde omgeving opgeslagen. 

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Brein inzicht passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brein inzicht gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website www.breininzicht.com wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Gesprekken via mail, sms, WhatsApp en Facebook Messenger worden beschermd door de privacy overeenkomsten van de betreffende diensten. Toegang tot de telefoon, tablet en computer van Brein inzicht zijn beveiligd met een code.

Op de website kunnen reacties geplaatst worden. Indien u dit doet verleent u ook automatisch toestemming. Deze reacties worden, net als de website, geplaatst op een betrouwbare server (Strato Webhosting).

Brein inzicht verstuurt digitale nieuwsbrieven naar adressen die daarvoor toestemming hebben gegeven of reeds een zakelijke relatie hebben. U kunt zich altijd afmelden/uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van Mailchimp. Alleen naam en e-mailadres worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Mailchimp heeft een eigen privacy verklaring: https://mailchimp.com/legal/

Niet digitale gegevens

In enkele gevallen worden persoonlijke gegevens door Brein inzicht met de hand geschreven. Ook kan het zijn dat cliënten, bijv. tijdens coaching, iets op papier toevertrouwen. Deze papieren worden bewaard in een afgesloten kast. Er zal ook niets zonder uw toestemming worden gedeeld met anderen. Uitzondering hierop zijn administratieve en wettelijke verplichtingen of een gerechtelijk bevel. 

Bewaartermijn van de gegevens

Brein inzicht bewaart de gebruikelijke persoonsgegevens niet langer dan logisch of nodig is. Uiteraard wordt gehouden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Uw verzoek hiertoe kunt u sturen naar heidi@breininzicht.com

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Geadviseerd wordt om regelmatig op onze website deze privacy verklaring te bekijken.